Barion Pixel
HUEN

Kezdőoldal

András Imre - 2020. augusztus 6.

Majorgémek és -szlemek III.

A cikksorozat első része itt, a második itt található.

4. Minor/Major indulás utáni major összeemelések és az erős indulás esetei

Az 1 szan utáni gémforszra vállalható a mixelt serioushelyzet.
1 minor                                   1 Major
1 szan                                     2 káró (gémforsz)
2 major/2szan                        3 Major (most fixál)
? Nincs változás (A behatárolt kéz közép/felső zónával mondjon kulcsot, ritkán kérdezzen)

A 3 majorra ugrás tagadja a rövidséget. Csak hulla lappal passzolható. Ha licitál, az már gémforsz.
1 minor                                  1 Major
3 Majorra ugrik                      ? Passzol/kérdez (14-15-tel mondhat kulcsot)

A 4-s magasságra való saját ugrás tagadja a rövidséget
1 minor                                   1 Major
4 saját minor=majorod oké és min. 3 ász, erős, erre kérdez, a 4M persze leállás

A 4-s magasságú partnerbeli ugrás tagadja a rövidséget
1 minor                                   1 Major
4 Major Legfeljebb 2 ász és erős, erre kérdez

Gémforszos kéz ha fixál, a partnertől ORKC-t kér.
2 treff                                     2 Major (követelmények az ötös szín, jó fejjel)
3 Major emelés = kérdez!      1. licit = ORKC, 9+ FP, más = ászok száma, 7–9 fp

Gémforszos kéz major színét emeli a partner. Kérdezzen az erős és ORKC-t vár.
2 treff                                     2 káró
2 pikk                                     3 pikk (Kőrrel is, ha nem játszanak Kokisht. Min. 7 fp)
3 szan = felkérdezés              1. licit  =ORKC, 9+ FP, más = ászok száma, 7–9 fp

Amikor nincs gémforsz, akkor szükséges egy licit, ami kényszerít, ez az NG:
1 minor                       1 Major
2 Major emel              ? NG

Vagy:
1 Major           2 Major
? NG

Ez a kényszerítő NG licit a Nagy Gémkísérlet, mely elsősorban a gémet próbálja. Változatai:

1 major – 2 major utánaz induló mondja. 1 minor – 1 major, indulótól 2 major a válaszoló mondja. Most ugrás 3 szanra = ezt játszaná. Relében sincs 3 szan. A nemesekre eltér az NG:

Kőr adu: 2 pikk kérdezi az erőtömörülést/hajlandóságot. 3 kőrrel elutasít, más licittel fogad.

              2 szan = pikk rövidség, 3 minor = itt rövidség. 3 kőrrel elutasít, más licittel fogadja

Pikk adu: 2 szannal kérdezi az erőtömörülést/hajlandóságot. 3 pikkel elutasít, más licitje fogad, 3 szín = itt rövid. 3 pikkel elutasít, más licitje fogadja.

NGS = Nagy Gémkísérlet Szlem felé

A licitált NG-re jön a válasz. Aki feltette az NG-t, az átlagos lappal természetesen licitál. Erős lappal a negatív válaszra gémet mond. A pozitívra válaszra a licitje GF, szleminvit és kérdés. Első válasz ORKC, a szlemre jó lap! Más válasz ászokat mond. A 3 szan, 3 major mindig kimarad a reléből, de megegyezés kérdése.

Két extrát mondott, mert ötös a treffje és két magasfigurája van. Minden figurája él, csak aduból nincs királya, de ott van dáma-tízese.

passz                                                 1 káró
1 kőr                                                   4 káró (négy kőr és min. 3 ász)
4 pikk (kérdez)                                   4 szan (3 ász)
5 káró (pikk király?)                           5 kőr (nincs)
6 kőr

1 kőr                                                   2 kőr
2 szan (NG, rövid pikk)                     3 káró (gémhez pikk jó, nem min., káró erő)
3 pikk (NGS)                                     4 káró (1, nem elég jó ORKC-ra)
4 kőr leállás, 4 pikk adudámakérdés, 4 szan extrakérdés, 5 treff pikk király?, 5 káró a káró királyt kérdezné. Megkérdezhető, de mehet a 6 kőr, mert ígért káró koncentrációt.

5. Közbeszólások és összefoglalás

Közbeszólás az adu fixálása előtt

1 major indulás – sima közbeszólás színnel – ?  

Az adutámogatás tisztázása szükséges. Legalább inviterejű lap, néha a szlem sem kizárt. A közbeszólás felüllicitje ezért legalább inviterő és adutalálkozás.

Felüllicit után:
Az induló lehetőségei: Alsó zónás induló 3 majort mond. Gémlehetőséget látva bemondja a major gémet. A 3 szan inkább passzt kér, gémet lát jó fogásokkal. Új színével (már 3 major felett) minek adjon információt az ellenfélnek? Tehát a 4-es magasságú új szín az enyhe szleminvit. Inkább hosszúsággal, és a licitek természetesek, ahogy a párok megszokták. Talán jöhetnek a fogások, és aki gyenge, leáll gémben. Azaz minden természetes.

A válaszoló lehetőségei: Inviterővel együttműködik. Átlagos gémerővel a leállásra bemondja a gémet. Mit csináljon egy erős vagy elosztásos válaszoló? Nyilván gémig licitál, de hogyan mondjon szlemet? A relés rendszer helyett plasztikusabb a színek bemutatása. Az ellenvonal is az elosztásában bízik, a támadó vonalon is lehet jó találkozás egy mellékszínben. Minden természetes.

Kontra a 3 major felé vezető úton

                        A lap                                                  B lap
1 pikk                         2 káró                         1 pikk                         2 káró
2 kőr                           2 pikk                         2 kőr                           2 pikk
3 treff  (kontra)         ?                                 3 treff                         3 káró              (kontra)
                                                                       ?

Játszható a sémaszerint, a kontra nem vett el licitteret. Nem használjuk ki a passz/rekontra helyét. Aki jön, az azt mondja, amit a séma előír. Nem kell új dolgokra figyelni, ez jó.

Játszhatjuka PORI-t, a passz azt jelenti, hogy épp a rákövetkező licitet mondaná, a rekontra pedig az utána levőt. Ez itt nem jó, mert a 3 majorig vezető úton nem sorba jönnek a licitek, hisz például a szan mindig treff rövidséget jelent.

Kontra a 3 major felett (azaz beindult a seriousfolyamat)

Például egy ellenfél kontrázza az 5 pikk licitet, mely aktuálisan a káró királyt kérdezi. Passz=nincs káró király, rekontra=van. PORI, illetve az 5 szan még a treff királyt is ígéri.

Ha beindul a RÖK-kérdés, akkor szintén érvényes a PORI.

Összefoglalás

A felderített szinglire 4M –1 lépcsővel még kérdezünk a RÖK-szisztémával: rövidség természete, ászok, adu dáma, extra, királyspirál. Nincs ORKC jellegű válasz.

A 2 majoros fixálás után új elem a 3 majorig vezető út. Ez az úgynevezett séma, mely nem is bonyolult (3 treff gyengeség, 3 major nincs rövidség, bemondja színnel/szannal a rövidséget).

Lényegében a 3 majortól mixelt serious. Első lépcső kérdez, második és harmadik az kulcs, negyedik a 2 fókuszú lap. Az ilyen felkérdezésre az első lépcső ORKC, a többi ászválasz. A folytatás adu dáma, extra, királykérdés.

Az 1 major–2 major emelésre először NG, azaz Nagy Gémkísérlet. Ha pozitív a válasz a gém irányába, akkor az erős lap első licitje felkérdezés, és ORKC=tetszik, illetve az ászok jönnek.

Marad a struktúra az 1 minor–1 Major, indulótól 2 major után. NG, és a szokásos licitek.

Új elem az extrakérdés/extraválasz. Alacsony ászkérdés esetén marad hely, és az extrák bemutatása megkönnyíti a szlem felvételét.

A királyok felkérdezése spirállal, kötött sorrendben.

A struktúra alkalmazható egyéb megbeszélt esetekben is, amikor kiderült a gémforsz és a majorbeli találkozás. Szan indulásra nincs.

Alacsony közbeszólásra nincs relés struktúra, természetes a folytatás. Ha beindult a mixelt serious, akkor PORI van a kontrára. Elvileg PODI is játszható a magas zavarásra. A RÖK-kérdéssor elindul a belicitált rövid szín ismerete esetén.