Közgyűlési meghívó

 

Az MBSZ elnöksége az MBSZ éves mérlegelfogadó közgyűlését 2016. május 27.  (péntek) 16.30 órára hívja össze az MBSZ székhelyére (1126 Bp., Böszörményi út 20-22.).

Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételendő közgyűlés időpontja 2016. május 27. péntek 17.00, helye az MBSZ székhelye.

A közgyűlés napirendjére az elnökség a következő javaslatot teszi:

1.            Elnökség szakmai beszámolója a 2015. évről

2.            A 2015. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása

3.            A 2016. évi szakmai terv elfogadása

4.            A 2016. évi pénzügyi terv elfogadása

5.            A 2017. évi szakmai terv elfogadása

6.            A 2017. évi pénzügyi terv elfogadása

7.            Egyebek

Az Alapszabály 1.16. pontja szerint: „A tagok az érvényes versenyengedéllyel rendelkező minden 10 versenyzőjük után 1-1, tovább amennyiben a tagok száma 10-el maradék nélkül nem osztható, további egy szavazattal rendelkeznek, de egyenként maximum 10 szavazatra jogosultak. Érvényes versenyengedéllyel rendelkező versenyzőnek kell minősíteni azt, aki után a tag a közgyűlés időpontja előtti 7. naptári napig az MBSZ részére a tárgyévi vonatkozó tagsági díjat megfizette és a versenyengedély kiváltásához kapcsolódó adminisztratív adatszolgáltatást teljesítette, függetlenül attól, hogy a versenyengedély fizikailag előállításra került-e, avagy sem. A versenyengedéllyel nem rendelkező tagegyesületek képviselői tanácskozási joggal vehetnek részt a közgyűlésen.

Tájékoztatjuk a tisztelt tagokat, hogy az MBSZ főtitkárától legkésőbb a közgyűlés tervezett időpontja előtti 10. napig kimutatást kell kapniuk a 2016. évre megfizetett tagdíjról és a tagdíjhoz kapcsolódó versenyzői névsorról. A tagdíjfizetés és a névsor egyeztetésére a tagnak a közgyűlés tervezett időpontja előtti 7. napig van lehetősége.

Felhívjuk a tisztelt tagokat, hogy a közgyűlésen rendelkezniük kell a tag vezetője által aláírt azon nyilatkozattal, amely tartalmazza a 2015. évi megfizetett, az MBSZ főtitkárával emailben előzetesen leegyeztetett tagdíj összegét és az ahhoz kapcsolódó versenyzői létszámot.

 

MBSZ Elnöksége