Szökés a Szent Titusból – Terence Reese–David Bird: A lejátszás csodái

Fazakas Gergely sporttársunk pályázott és pénzt nyert nagy sikerű bridzskönyvek magyarra fordítására, a pályázó koordinálásával elkészülő munkák közül az elsőt – Homonnay Géza lektorálásával – közöljük. Terence Reese és David Bird A lejátszás csodái _Miracles of Card Play_ című könyvének egyes fejezetei _mások, mint a mostani fordítások_ a 80-as években már megjelentek lapunkban Welker Jácint fordításában, ezeket illusztrációként újraközöljük. Az első rész Lénárt Zoltán fordítása.
 
 
 
 
 
 
Szökés a Szent Titusból – Terence Reese–David Bird: A lejátszás csodái
Aelred barát és Michael barát merészen leugrottak a kolostor veszélyesen magas faláról, felpattantak a kerékpárjukra, és csendben taposták a pedált Hursley Village felé, amely aznap este szintén a Jótékonysági Szimultán Páros helyszínei között volt. A két barátnak az erős kolostorbeli mezőnyben kevés esélye lett volna, itt talán több babér teremhet a számukra.
 
– Tényleg furcsa érzés újra öltönyben járni – mondta Aelred barát, amint aggódva beléptek a Hursley Village Hallba. – Jól áll a nyakkendőm?
– Ah, két új fiú, micsoda öröm! – kiáltott fel Mrs. Port-Binding, amint barátságos mosollyal pillantott fel a pénzes kazettáról. – Fejenként 1 font, amiből 20 penny a költség, a többi jótékony célokra megy. Ha ott leülnek az 5-ös asztalhoz, máris játszhatjuk az első fordulót, ellenfeleik jómagam és Mrs. Nutbeam lesz.
 

A sorozat felvezető darabja az egykori Bridzséletből. A Ctrl és + billentyűk lenyomásával olvashatóvá nagyítható a kép _aztán Ctrl és a - billentyűvel visszaállítható az eredeti nézetre_

A terem szokatlanul zajos volt, de Aelred barát furcsa beszélgetéstöredékeket tudott kivenni.
– Mit, Iris Boyes? Soha. Ő már a negyvenes éveiben járhat.
– Igen, 4 font sevillai narancs, és én mindig adok hozzá…
– … és Mrs. Cottell szerint majdnem húsz percig le volt kapcsolva a villany.
 
Aelred barátot hirtelen mérhetetlen magabiztosság töltötte el. Miért is ne, rajta és Michael baráton kívül jó eséllyel nincs egyetlen klubmester sem az egész teremben! Micsoda üdítő változás a kolostorhoz képest, ahol a tudását folyamatosan csillogtató három nagymester mellett se szeri, se száma a körzeti mestereknek.


Mrs. Nutbeam 3 pikk licitje nehéz helyzetbe hozta Michael barátot. Egy tapasztaltabb játékos valószínűleg passzolt volna ezen a ponton. Amikor Mrs. Port-Binding dörgő hangon kontrázott, Aelred barát örült, hogy jó indokkal mehet ki 6 szanzaduba.
 
Az indulás a pikk király volt, és Aelred barát sáfrányszínű csokornyakkendőjét igazgatva vette szemügyre az asztalt. 12 ütés felülről lefelé, ha a treff elosztása nem 4–0. Aelred barát felidézte egy ismert könyv emlékezetes szavait: „Tegyük fel, hogy a lapok rosszul fekszenek, és vizsgáljuk meg a lehetséges ellenintézkedéseket.”
 
Ha a treff elosztása 4–0 volna, valahol máshol kell keresni a szükséges ütéseket. Ezt szem előtt tartva Aelred barát kihagyta az indító kijátszást. A káró folytatást megütve lehívta a treff ászt, dámát és királyt, amikor észrevette, hogy a treff szín blokkol az asztalon. Hosszú gondolkodás után Aelred barát úgy oldotta meg a problémát, hogy a pikk ászra eldobta az utolsó asztali treffet, hogy lehívhassa a szín maradék lapjait.
– Szépen játszottad, partner! – kiáltott fel Michael barát. – Hogy vetted észre ezt a lehetőséget?
– Óh, ez minden könyvben benne van – válaszolta Aelred barát. – És milyen szerencse, hogy a 7 treff nem teljesíthető a kőr lopás miatt.
– Bölcs dolog volt megkontrázni a 6 kőrt, Gloria? – tudakolta Mrs. Nutbeam. – Ha a 6 kőrt körpassz követi, szép kis topszkórt írunk.
– Lehet – felelte Mrs. Port-Binding. – De igen furcsa lenne, ha én hatos aduval nem kontrázhatnám meg a szlemet, amikor te egyedül a hármas magasságra mentél a saját lapoddal.
 
Az ellenfelek hibáinak áradatában a kolostorbeli pár tovább brillírozott. Michael barát becslése szerint a soha nem látott 70 százalék körül álltak, amikor az utolsó fordulóban Nyugat helyén a következő lapokat kapta a kezébe két szakállas egyetemista ellen:


Észak indult egy treffel, és Dél 1 pikket válaszolt.
– Passz – mondta Michael barát elégedetten nézegetve jól ülő pikk figuráit. Észak 2 pikkre emelt, és Dél, akinek vöröses szakálla nem passzolt narancsszínű pólójához, 3-at mondott.
– Mondj 4-et – kívánta magában Michael barát, miközben akaraterejének minden cseppjét a baloldali ellenfélre irányította.
– 4 pikk – mondta Észak engedelmesen.
 
Michael barát kontrázott, és a kőr ásszal indult. Amikor leterült az asztal, csalódással látta, hogy az összes hiányzó pikk figura az asztalon van.


A felvevő ütötte a második kőrt az asztalon, és a treff hatossal folytatta. Kelet helyén Aelred barát gyanakodva nézte ezt a lapot. Lehet, hogy a felvevő a kézi 9x felé hívott abban reménykedve, hogy Nyugat, a biztos kéz fog ütni? Igen, ennek így kell lennie. Berohant a dámával, hogy alábonthasson a káró színnek!
 
Dél megütötte a treff dámát, de nem tűnt túl elégedettnek. Odalett egy kézi átmenet a mély adu impasszhoz, így végül egy bukással fejezte be a partit.
– Ember, micsoda ellenjáték! – zihálta a felvevő Aelred barát tátott száját bámulva. – Ha nem rohansz be a treff dámával, simán 790-et írok. Ütök a treff kilencessel, pikk folytatás, vissza a treff királlyal, és újabb pikk impassz következik.
– Úgy tűnik, tudod, miről beszélsz – jegyezte meg Michael barát. – Idevalósiak vagytok?
– Nem, Londonból ugrottunk le ide – mondta Észak, miközben beírta az eredményt a szkórlapra. – Gyakran veszünk részt az itteni jótékonysági versenyen. Nem szokott túl erős mezőny összegyűlni.
– Valóban. Mi sem helyiek vagyunk – ismerte be Aelred barát hamiskás mosollyal és nagymesteri módon kezdte nézegetni az egyetemisták privát szkórlapját. – Óh, látom, ti elbuktattátok a 6 szant a 17-es leosztásban.
– 17-es leosztás? – válaszolta a másik diák. – Igen, az vicces volt. A pikk királlyal indultam és…
– De az indulás nyilván nem számít – szólt közbe Aelred barát szakértő módon –, hacsak nem… Óh, ne! Ugye csak nem azt akarod mondani, hogy valaki elrontotta a Bath Coup-t?*
 
* Bath Coup: Annak a fogásnak a neve, amikor a felvevő ász-bubi-kicsi vagy kicsik birtokában kihagyja a mögüle hívott királyt, hogy az ellenfél ne tudja folytatni a színt